எங்களின் SRI ANGALAMMAN BATTERIES கம்பேனியின் மூலம் SCRAP BATTERIES வாங்கவும் விற்கவும் செய்கிறோம். மேலும் வீடுகளிலும் , மற்றும் கம்பெனிகளிலும் பயன்படுத்தப்பட்ட BATTERIES அன்றைய மார்க்கெட் விலைக்கே வாங்கிக் கொள்கின்றோம் . எனவே நியாயமான விலைக்கே எங்களிடம் பேட்டரிஸ் கொடுத்து பணத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

SCRAP BATTERIES with our SRI ANGALAMMAN BATTERIES COMPANY We buy and sell. And in homes, and The BATTERIES used in the companies were at the market price We buy. So for us reasonable price You can get the money paid by the battery

Our company name is Sri Angalamman Batteries. Our company is located in Madurai. From our Sri Angalamman batteries we buy and sell scrap batteries. Some of our batteries are Battery scrap in Madurai, Battery scrap buyer in Madurai, Battery scrap dealers in Madurai. We also buy home used batteries for company prices at the market price of the day. Some of the batteries are Used batteries scrap in Madurai, second hand battery scrap buyer and sellers in Madurai, Battery scrap sealers in Madurai. We sell home batteries like Nickel cadmium batteries in Madurai, also industry batteries like vented or flooded lead acid batteries dealers in Madurai, sealed maintanance free batteries suppliers in Madurai and also bank need batteries called nickel metal hydride. So you can get money by giving us batteries at a reasonable price. Some of the batteries are Madurai battery scrap wholesalers in Madurai, Battery scrap suppliers in Madurai. we also sell batteries like 93/1 – Inverter battery, Automatic battery and 90/1 kg – Two wheeler battery.